Dundle (SE) INTEGRITETSPOLICY

På Dundle (SE) ser vi mycket seriöst på hur dina personuppgifter skyddas. I denna integritetspolicy vill vi ge dig en så tydlig och transparent förklaring som möjligt till hur vi behandlar dina personuppgifter. 

Vi kommer att göra allt vi kan för att skydda din integritet och behandlar därmed dina personuppgifter med största omsorg. Dundle (SE) kommer följa gällande lagar och bestämmelser, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen. Detta innebär att vi åtminstone kommer:

 • Behandla dina personuppgifter enbart för det ändamål du skickade in dem för. Vilka dessa ändamål är och vilka typer av personuppgifter som finns, beskriver vi i denna integritetspolicy;  

 • Begränsa oss till de personuppgifter som är strikt nödvändiga för det ändamål som ska behandlas;  

 • Be om ditt uttryckliga tillstånd om vi behöver behandla dina personuppgifter.

 • Vidta lämpliga tekniska- och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

 • Avstå från att dela personuppgifter med “tredje man”, om inte detta är nödvändigt för det ändamål som personuppgifterna skickats in för;

 • Vara medvetna om dina rättigheter gällande dina personuppgifter, informera dig om dem och respektera dem.

Dundle (SE) är registeransvarig för dina personuppgifter. Vänligen kontakta oss om du har några frågor eller funderingar efter att du läst vår integritetspolicy. Kontaktuppgifter hittar du längst ner i detta dokument. 

Ändamål

Dundle (SE) behandlar personuppgifter från kunder och leverantörer med följande syfte: 

 • För att genomföra köpet, leveransen och betalningen; 

 • Administrativt syfte;

 • Verifiering för att förebygga stöld, bedrägerier, penningtvätt och finansiering av terrorism, och för Dundle (SE)s systems säkerhet;  

 • För att skicka nyhetsbrev till kunder och andra som är intresserade; 

 • För att samla in webbplatsstatistik;

 • För att förbättra webbplatsens användarvänlighet; 

 • För att optimera kundnöjdheten och "shoppingupplevelsen";

 • Marknads- och målgruppsanalyser.

 • Riktad annonsering och för att skapa personliga erbjudanden.

Rättslig grund

Personuppgifterna behandlas baserat på följande rättsliga grunder:

 • Behandlingen är nödvändig för att genomföra avtalet, det vill säga köpeavtalet med kunden;

 • Behandlingen är nödvändig för att uppfylla juridiska skyldigheter, t.ex. finns det en holländska lag som kräver uppgifter för en kundundersökning vars syfte är att förebygga penningtvätt och terrorismfinansiering (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme eller WWFT);

 • Behandlingen är nödvändig för att främja Dundle (SE) motiverade intressen. Dessa är att skicka nyhetsbrev till kunder och för att samla in webbplatsstatistik;

 • Den registrerade har gett sitt samtycke. Till exempel när en kund registrerat sig till nyhetsbrevet; 

 • Den registrerade har gett sitt samtycke till att vi placerar Google Analytics '(tracking) cookies vilka vi refererar till i vår cookie-bar.

Typ av personuppgifter

Dundle (SE) får behandla följande personuppgifter för ovan nämnda ändamål: 

 • Kontaktens namn;

 • Kontaktens telefonnummer;

 • Kontaktens e-postadress;

 • IP-adress och MAC-adress;

 • Kopia av pass eller ID-kort;

 • Kopia av kontoutdrag;

 • Bank- och / eller kreditkortsuppgifter.

Utöver ovan nämnda uppgifter, kan vi med ditt godkännande även använda Google Analytics för att samla in information om kön, ålder, intressen, besökta webbplatser, kringutrustning, programvaruinställningar och referens-URL.

Tidsperiod lagring av uppgifter

Dundle (SE) kommer att lagra dina personuppgifter för ovan nämnda behandling under följande tidsperioder: 

 • I 5 år efter att ett köpeavtal har slutits;

 •  I 7 år efter genomförandet av köpeavtalet - endast med finansiell administration som ändamål;

 •  Så länge lagen kräver;

 • Så länge den registrerade fortsätter som nyhetsbrevsprenumerant;

 •  I 6 månader efter det senaste köpeavtalet med hänsyn till nyhetsbrevet; 

 • eller

 •  I 5 månader om det gäller information som samlats in genom (tracking) cookies från Google Analytics.

Utlämnande till “tredje man”

De uppgifter du delar med oss får lämnas ut till “tredje man” om detta är nödvändigt för ändamålen ovan.

Exempelvis hyr vi in tredje parter för:

 • Att sluta och genomföra köpeavtal;

 • Leverans av digitala produkter;

 • Betalningsbehandling;

 • Den (finansiella) administrationen;

 • Redigering / leverans av nyhetsbrevet;

 • För att upptäcka och förebygga bedrägerier.

Vi kommer endast dela personuppgifter med “tredje man” som vi har tecknat ett behandlingsavtal med. Naturligtvis innehåller behandlingsavtalet nödvändiga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi kommer endast att dela de personuppgifter som krävs eller är tillåtet enligt lag. Exempelvis kan polisen be oss om (person)uppgifter i samband med en utredning. I dessa fall måste vi samarbeta och överlämna uppgifterna. Vi kan även dela personuppgifter med “tredje man” om du ger ditt skriftliga samtycke till detta.  

De personuppgifter som vi samlar in i samband med att vi tillhandahåller våra tjänster, används för att upptäcka och förebygga bedrägerier. Vi delar dessa uppgifter med Sift, en tredjepartsleverantör som hjälper oss med detta arbete. Vill du veta mer om Sift? Vänligen läs deras Service Privacy Notice.

Vi samlar in data med hjälp av Google Analytics '(tracking) cookies och delar dessa med “tredje man”. Mer information om detta finns på www.policies.google.com/privacy.

Inom EU/EES

Vi tillhandahåller personuppgifter till parter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i länder, sektorer och / eller regioner i länder för vilka Europeiska kommissionen har fattat ett adekvat beslut. I ett sådant beslut avgör Europeiska kommissionen om landet i fråga erbjuder en lämplig nivå för dataskydd. Ett adekvat beslut har även fattats för USA, men endast i den mån mottagaren åtar sig att följa principerna i detta beslut, även kallad Privacy Shield.

Alla länder med ett adekvat beslut finns listade på Europeiska kommissionens hemsida. 

Vi samlar data med hjälp av Google Analytics' (tracking) cookies och denna data förs sedan över till USA. 

Minderåriga

Vi behandlar endast personuppgifter från minderåriga (personer under 18 år) om en förälder, vårdnadshavare eller juridisk representant har godkänt detta skriftligen. 

Säkerhet

Vi har vidtagit lämpliga tekniska- eller organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olaglig hantering. Dessa åtgärder inkluderar följande:  

 • Alla personer på Dundle (SE) som har tillgång till dina personuppgifter har tystnadsplikt;

 • Våra system är skyddade med ett användarnamn och en “komplex lösenords-policy”;

 •  Vi gör säkerhetskopior för att kunna återställa data om fysiska eller tekniska problem skulle inträffa; 

 • Vi testar och utvärderar regelbundet våra system och åtgärder;

 • Våra anställda är väl informerade om vikten av att skydda personuppgifter.

Rättigheter gällande dina personuppgifter

Du har rätt att begära information om de personuppgifter som vi har om dig, och att få dem ändrade eller raderade. Du har även rätt att begränsa hanteringen av dina personuppgifter (i sin helhet eller delar av dem), av oss som företag eller en av våra anställda. Du har även rätt till bli “glömd” och därmed få dina personuppgifter överförda till dig själv eller tredje part som du själv anger. Du har också rätt till dataportabilitet och att neka medverkan som objekt i automatiserat individuellt beslutsfattande, inklusive profilering. Du har rätt att begränsa eller helt neka behandlingen av dina personuppgifter. För mer information är du välkommen att kontakta oss, eller läs mer på  Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.sel. Innan vi behandlar din begäran kan vi be dig identifiera dig själv. 

Om vi behandlar dina personuppgifter på din begäran, kan du när som helst dra tillbaka ditt tillstånd för behandling. 

Klagomål

Om du har några klagomål gällande hanteringen av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss direkt. Om vi inte kan nå en ömsesidig överenskommelse, vilket självklart är ytterst tråkigt, har du alltid rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Detta är tillsynsmyndigheten inom området skydd av personuppgifter.

COOKIEPOLICY

Vad är en cookie? En “cookie” är en liten men nyttig textfil med information, på en webbplats. Den lagrar unik och relevant information på din dator, vilket kan hjälpa webbplatsens användarvänlighet. Varje gång du använder våra webbtjänster förser din webbläsare oss med den information som vi behöver för att identifiera dig. På så sätt kan vi se vilka tjänster du använder och vilka sidor du besöker. Vi kan spara dina personliga preferenser och information du lämnar hos oss, vilket underlättar köpet och på så sätt påskyndar verifieringen. Cookies hjälper oss hålla koll på att våra webbtjänster fungerar som de ska, de hjälper oss förstå hur du använder våra tjänster och gör det möjligt för oss att förbättra din användarupplevelse.

Vi använder cookies på vår (mobila) webbplats och även på andra relaterade eller anslutna mediekanaler. Vi använder gärna cookies, web beacons, spårningspixlar och annan spårningsteknik, eftersom det hjälper oss att anpassa våra tjänster efter våra besökares preferenser och därmed förbättra användarupplevelsen.

När du öppnar och använder våra tjänster kan vi placera ett antal cookie-filer i din webbläsare. Så här använder vi cookies:

 • För att aktivera vissa funktioner på vår webbplats och för våra tjänster.
 • Vi använder både “session”- och “persistent” cookies.
 • Vi använder essentiella cookies för att auktorisera användare och förhindra bedrägeri i samband med våra tjänster.
 • Vi använder icke essentiella cookies för att förbättra våra tjänster, visa anpassat innehåll och för remarketing-ändamål.

Vänligen notera att du har rätt att att neka, inaktivera eller ta bort våra cookies. Men tänk på att om du gör detta, kanske inte webbplatsen fungerar optimalt. Detta innebär att vissa sidor kanske inte visas som de ska och du kanske inte kan slutföra ett köp på vår webbplats.

Det finns “persistent” eller “session” cookies. En persistent cookie finns kvar på din dator eller telefon även efter du stängt ner internet, medan en session cookie tas bort så fort du stänger din webbläsare.

De cookies vi använder kan antingen vara våra egna eller från tredje part. Vi använder tredje part cookies för att samla in och lagra information om dig så att vi kan uppnå våra mål.

De tredjeparts-sidor vi använder ändrar regelbundet sina integritetsvillkor. Därför rekommenderar vi dig att med jämna mellanrum läsa igenom deras villkor. Nedanstående parter placerar cookies och / eller annan teknik på vår webbplats:

1.Essentiella & funktionella Cookies
På samma sätt som du behöver en kaffe på morgonen, behöver vår webbplats vissa typer av cookies för att kunna funktionera optimalt. Utan dessa cookies kan vi inte tillhandahålla vissa av våra funktioner. De är strikt nödvändiga för att kunna navigera på vår webbplats, slutföra köp och ansluta till vår säkra server. Det finns även funktionella cookies vilka hjälper oss att komma ihåg inställningar som du har valt (t.ex. språk, land och textstorlek). De hjälper oss även att förbättra vårt resultat genom att komma ihåg vilka tjänster du använt och sidor du besökt. All information som lagras genom dessa två typer av cookies är anonym. Inget kan spåra informationen tillbaka till dig.

1.1 Säkerhets-cookies
Säkerhets-cookies är en speciell kategori av nödvändiga cookies. De hjälper oss identifiera och förebygga säkerhetsrisker. Vi använder dessa cookies för att auktorisera användare och skydda användaruppgifter från obehöriga.
Du kan avaktivera vissa av dessa cookies manuellt i din webbläsare, men tänk på att det kan påverka vår webbplats funktioner.

Funktionella cookies namnVad används de för?Hur länge lagras de i din webbläsare?
ROUTIDKommer ihåg versionen av den aktuella webbplatsen för användaren.Tills de tas bort av webbläsaren eller användaren
__ssidDenna cookie länkar bland annat kundvagnen till en användare så att det går att slutföra köpet.4 år
session.idDenna cookie länkar bland annat kundvagnen till en användare så att det går att slutföra köpet. 1 år


2. Analytiska cookies
Dessa cookies lagrar information om hur besökare använder webbplatsen. Det gör det möjligt för oss att identifiera sidorna du besöker och eventuella felmeddelanden. Dessa cookies lagrar inte information som kan identifiera dig som person. Istället lagrar de anonym information som tillhandahåller oss med statistik. Vi analyserar denna statistik för att se vilka delar av vår webbplats som fungerar bra och vad som behöver förbättras. Vissa av dessa cookies är från tredje part, såsom Google Analytics.

Analytiska cookies namnVad används de för?Hur länge lagras de i din webbläsare?
auth._tokenauth._refresh _tokenDenna cookie kopplar användarresan med Google Analytics Tills de tas bort av webbläsaren eller användaren


3. Annonserings-cookies
Annonserings-cookies placeras på din dator av en annonsör och annonsserver för att visa relevanta annonser för dig. Dessa cookies lagrar information om dina besök på våra egna och andra webbplatser, byter ut de annonser som skickas till en viss dator, och håller koll på hur ofta en annons har visats och vem som har sett den. Dessa cookies samlar inga personliga uppgifter om dig. Du kan avaktivera dem i din webbläsare (läs mer om detta nedan).

Tredje part cookiesVad används de för?Hur länge lagras de i din webbläsare?
n/an/an/a

Utöver cookies, kan vi även använda beacons, pixeltaggar och annan spårningsteknik för att anpassa och förbättra användarvänligheten av vår webbplats. En “web beacon” eller “pixeltagg” är små objekt eller bilder som ligger inbakade på en webbplats eller i ett e-postmeddelande. De används dels för att se hur många besökare en viss sida har eller hur många som har sett ett e-postmeddelande, men de används även för att samla in statistik. De samlar endast in en begränsad mängd information, t.ex. cookie-nummer, tid och datum för när sidan eller e-postmeddelandet visades och en beskrivning av relevant sida eller e-postadress. Varken web beacon eller pixeltaggar kan nekas, men du kan begränsa användningen av dem genom att kontrollera de cookies som interagerar med dem.

De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies, men du kan neka eller ta bort cookies i dina webbläsarinställningar. Vänligen notera att webbplatsens tillgänglighet och användarvänlighet kan påverkas om du gör detta.

Vill du ha mer information om hur du hanterat cookies? I din webbläsares enhetsinställningar kan du läsa mer om hur du hanterar och nekar cookies. Eller se länkarna nedan:

Du kan även välja bort vissa cookies från tredje part genom Network Advertising Initiative Opt-Out Tool.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna cookiepolicy när som helst och av vilken anledning som helst. Vi kommer att uppdatera denna sida för att hålla dig informerad om alla ändringar. Eventuella ändringar kommer att gälla omedelbart efter det att vi publicerat dem i vår cookiepolicy på vår webbplats. Vi rekommenderar dig att regelbundet läsa denna cookiepolicy för att hålla dig informerad om ändringar.

Har du en fråga, begäran, kommentar eller ett klagomål? Vänligen kontakta oss på:

KORSIT BV
Zwembadweg 12
5611 KS Eindhoven
The Netherlands
support@korsit.com
VAT: NL 857730824B01
CRN: 69094438

PayPalSMS Payment (Onebip)Phone Payment (Call)TrustlyApple PayVISA / Mastercard / AMEX
 • Kundtjänst
 • Din beställningshistorik
 • Returpolicy
 • Complaint Policy
 • Kontakta oss