Dundle (SE) INTEGRITETSPOLICY

På Dundle (SE) ser vi mycket seriöst på hur dina personuppgifter skyddas. I denna integritetspolicy vill vi ge dig en så tydlig och transparent förklaring som möjligt till hur vi behandlar dina personuppgifter. 

Vi kommer att göra allt vi kan för att skydda din integritet och behandlar därmed dina personuppgifter med största omsorg. Dundle (SE) kommer följa gällande lagar och bestämmelser, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen. Detta innebär att vi åtminstone kommer:

 • Behandla dina personuppgifter enbart för det ändamål du skickade in dem för. Vilka dessa ändamål är och vilka typer av personuppgifter som finns, beskriver vi i denna integritetspolicy;  

 • Begränsa oss till de personuppgifter som är strikt nödvändiga för det ändamål som ska behandlas;  

 • Be om ditt uttryckliga tillstånd om vi behöver behandla dina personuppgifter.

 • Vidta lämpliga tekniska- och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

 • Avstå från att dela personuppgifter med “tredje man”, om inte detta är nödvändigt för det ändamål som personuppgifterna skickats in för;

 • Vara medvetna om dina rättigheter gällande dina personuppgifter, informera dig om dem och respektera dem.

Dundle (SE) är registeransvarig för dina personuppgifter. Vänligen kontakta oss om du har några frågor eller funderingar efter att du läst vår integritetspolicy. Kontaktuppgifter hittar du längst ner i detta dokument. 

Ändamål

Dundle (SE) behandlar personuppgifter från kunder och leverantörer med följande syfte: 

 • För att genomföra köpet, leveransen och betalningen; 

 • Administrativt syfte;

 • Verifiering för att förebygga stöld, bedrägerier, penningtvätt och finansiering av terrorism, och för Dundle (SE)s systems säkerhet;  

 • För att skicka nyhetsbrev till kunder och andra som är intresserade; 

 • För att samla in webbplatsstatistik;

 • För att förbättra webbplatsens användarvänlighet; 

 • För att optimera kundnöjdheten och "shoppingupplevelsen";

 • Marknads- och målgruppsanalyser.

 • Riktad annonsering och för att skapa personliga erbjudanden.

Rättslig grund

Personuppgifterna behandlas baserat på följande rättsliga grunder:

 • Behandlingen är nödvändig för att genomföra avtalet, det vill säga köpeavtalet med kunden;

 • Behandlingen är nödvändig för att uppfylla juridiska skyldigheter, t.ex. finns det en holländska lag som kräver uppgifter för en kundundersökning vars syfte är att förebygga penningtvätt och terrorismfinansiering (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme eller WWFT);

 • Behandlingen är nödvändig för att främja Dundle (SE) motiverade intressen. Dessa är att skicka nyhetsbrev till kunder och för att samla in webbplatsstatistik;

 • Den registrerade har gett sitt samtycke. Till exempel när en kund registrerat sig till nyhetsbrevet; 

 • Den registrerade har gett sitt samtycke till att vi placerar Google Analytics '(tracking) cookies vilka vi refererar till i vår cookie-bar.

Typ av personuppgifter

Dundle (SE) får behandla följande personuppgifter för ovan nämnda ändamål: 

 • Kontaktens namn;

 • Kontaktens telefonnummer;

 • Kontaktens e-postadress;

 • IP-adress och MAC-adress;

 • Kopia av pass eller ID-kort;

 • Kopia av kontoutdrag;

 • Bank- och / eller kreditkortsuppgifter.

Utöver ovan nämnda uppgifter, kan vi med ditt godkännande även använda Google Analytics för att samla in information om kön, ålder, intressen, besökta webbplatser, kringutrustning, programvaruinställningar och referens-URL.

Tidsperiod lagring av uppgifter

Dundle (SE) kommer att lagra dina personuppgifter för ovan nämnda behandling under följande tidsperioder: 

 • I 5 år efter att ett köpeavtal har slutits;

 •  I 7 år efter genomförandet av köpeavtalet - endast med finansiell administration som ändamål;

 •  Så länge lagen kräver;

 • Så länge den registrerade fortsätter som nyhetsbrevsprenumerant;

 •  I 6 månader efter det senaste köpeavtalet med hänsyn till nyhetsbrevet; 

 • eller

 •  I 5 månader om det gäller information som samlats in genom (tracking) cookies från Google Analytics.

Utlämnande till “tredje man”

De uppgifter du delar med oss får lämnas ut till “tredje man” om detta är nödvändigt för ändamålen ovan.

Exempelvis hyr vi in tredje parter för:

 • Att sluta och genomföra köpeavtal;

 • Leverans av digitala produkter;

 • Betalningsbehandling;

 • Den (finansiella) administrationen;

 • Redigering / leverans av nyhetsbrevet;

 • För att upptäcka och förebygga bedrägerier.

Vi kommer endast dela personuppgifter med “tredje man” som vi har tecknat ett behandlingsavtal med. Naturligtvis innehåller behandlingsavtalet nödvändiga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi kommer endast att dela de personuppgifter som krävs eller är tillåtet enligt lag. Exempelvis kan polisen be oss om (person)uppgifter i samband med en utredning. I dessa fall måste vi samarbeta och överlämna uppgifterna. Vi kan även dela personuppgifter med “tredje man” om du ger ditt skriftliga samtycke till detta.  

De personuppgifter som vi samlar in i samband med att vi tillhandahåller våra tjänster, används för att upptäcka och förebygga bedrägerier. Vi delar dessa uppgifter med Sift, en tredjepartsleverantör som hjälper oss med detta arbete. Vill du veta mer om Sift? Vänligen läs deras Service Privacy Notice.

Vi samlar in data med hjälp av Google Analytics '(tracking) cookies och delar dessa med “tredje man”. Mer information om detta finns på www.policies.google.com/privacy.

Inom EU/EES

Vi tillhandahåller personuppgifter till parter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i länder, sektorer och / eller regioner i länder för vilka Europeiska kommissionen har fattat ett adekvat beslut. I ett sådant beslut avgör Europeiska kommissionen om landet i fråga erbjuder en lämplig nivå för dataskydd. Ett adekvat beslut har även fattats för USA, men endast i den mån mottagaren åtar sig att följa principerna i detta beslut, även kallad Privacy Shield.

Alla länder med ett adekvat beslut finns listade på Europeiska kommissionens hemsida. 

Vi samlar data med hjälp av Google Analytics' (tracking) cookies och denna data förs sedan över till USA. 

Minderåriga

Vi behandlar endast personuppgifter från minderåriga (personer under 18 år) om en förälder, vårdnadshavare eller juridisk representant har godkänt detta skriftligen. 

Säkerhet

Vi har vidtagit lämpliga tekniska- eller organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olaglig hantering. Dessa åtgärder inkluderar följande:  

 • Alla personer på Dundle (SE) som har tillgång till dina personuppgifter har tystnadsplikt;

 • Våra system är skyddade med ett användarnamn och en “komplex lösenords-policy”;

 •  Vi gör säkerhetskopior för att kunna återställa data om fysiska eller tekniska problem skulle inträffa; 

 • Vi testar och utvärderar regelbundet våra system och åtgärder;

 • Våra anställda är väl informerade om vikten av att skydda personuppgifter.

Rättigheter gällande dina personuppgifter

Du har rätt att begära information om de personuppgifter som vi har om dig, och att få dem ändrade eller raderade. Du har även rätt att begränsa hanteringen av dina personuppgifter (i sin helhet eller delar av dem), av oss som företag eller en av våra anställda. Du har även rätt till bli “glömd” och därmed få dina personuppgifter överförda till dig själv eller tredje part som du själv anger. Du har också rätt till dataportabilitet och att neka medverkan som objekt i automatiserat individuellt beslutsfattande, inklusive profilering. Du har rätt att begränsa eller helt neka behandlingen av dina personuppgifter. För mer information är du välkommen att kontakta oss, eller läs mer på  Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.sel. Innan vi behandlar din begäran kan vi be dig identifiera dig själv. 

Om vi behandlar dina personuppgifter på din begäran, kan du när som helst dra tillbaka ditt tillstånd för behandling. 

Klagomål

Om du har några klagomål gällande hanteringen av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss direkt. Om vi inte kan nå en ömsesidig överenskommelse, vilket självklart är ytterst tråkigt, har du alltid rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Detta är tillsynsmyndigheten inom området skydd av personuppgifter.

PayPalApple PayPhone Payment (Call)VISA / Mastercard / AMEXiDEALSkrill
 • Kundtjänst
 • Din beställningshistorik
 • Returpolicy
 • Complaint Policy
 • Kontakta oss