Polityka prywatności Dundle (PL)

Ochrona danych osobowych jest bardzo ważna dla Dundle (PL). W niniejszym Oświadczeniu o Ochronie Prywatności zamierzamy przedstawić Ci jasne i przejrzyste informacje na temat sposobu, w jaki traktujemy Twoje dane osobowe.

Zrobimy wszystko, aby chronić Twoją prywatność i Twoje dane osobowe ostrożnie. Dundle (PL) przestrzega obowiązujących przepisów prawa i regulacji, w tym ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że do naszych obowiązków należy:

 • Przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z celem, dla którego je przekazałeś. Powyższe cele i rodzaje danych osobowych są opisane w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności;

 • Ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych do tych danych, które są ściśle niezbędne do celów, dla których są one przetwarzane;

 • Proszenie o wyraźną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych;

 • Podejmowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia ochrony Twoich danych osobowych;

 • Nieprzekazywanie Twoich danych osobowych osobom trzecim, chyba że jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały one przekazane;

 • Bycie świadomym Twoich praw dotyczących danych osobowych oraz szanowanie ich.

Dundle (PL) jest odpowiedzialne za przetwarzanie Twoich danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszego oświadczenia o ochronie prywatności lub w przypadku chęci skontaktowania się z nami w tej sprawie prosimy o skorzystanie z danych kontaktowych znajdujących się na dole tego dokumentu.

Cele

Dundle (PL) przetwarza dane osobowe klientów i dostawców w następujących celach:

 • Aby egzekwować Umowę Zakupu, dostawę oraz płatność;

 • Do celów administracyjnych;

 • Aby zapobiegać kradzieży, oszustwom, praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemów Dundle (PL);

 • Do wysyłania newsletterów do nabywców oraz innych zainteresowanych osób;

 • Do zbierania danych statystycznych strony internetowej;

 • Aby poprawić łatwość użytkowania strony internetowej;

 • Aby optymalizować i poprawiać zadowolenie klientów z zakupów; 

 • W celu analizy rynku i docelowych odbiorców;

 • Aby przygotowywać spersonalizowane reklamy i oferty.

Uzasadnienie

Dane osobowe są przetwarzane z następujących powodów:

 • Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy, czyli umowy kupna-sprzedaży z klientem;

 • Przetwarzanie jest konieczne w celu spełnienia obowiązku prawnego, np. w przypadku badania klienta w ramach holenderskiej ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (“WWFT: ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme”);

 • Przetwarzanie jest niezbędne do promowania uzasadnionych interesów Dundle (PL), wysyłania newsletterów do klientów i zbierania statystyk dotyczących strony internetowej;

 • Kiedy podmiot danych wyraził na to zgodę. Ma to miejsce np. w przypadku zapisywania się na newsletter;

 • Osoba, o której danych mowa, wyraziła zgodę na umieszczanie plików cookie cookies (śledzenia) Google Analytics.

Rodzaje danych osobowych

Dundle (PL) może przetwarzać następujące dane osobowe w powyżej wymienionych celach:

 • Nazwa kontaktu;

 • Numer telefonu osoby kontaktowej;

 • Adres e-mail osoby kontaktowej;

 • Adresy IP i MAC;

 • Kopię paszportu lub dowodu osobistego;

 • Kopię wyciągu z konta bankowego;

 • Informacje bankowe i/lub dotyczące karty kredytowej.

Dodatkowo, ale tylko po uzyskaniu zgody użytkownika, możemy korzystać z Google Analytics w celu zbierania informacji o płci, wieku, zainteresowaniach, odwiedzanych stronach internetowych, używanym sprzęcie peryferyjnym, ustawieniach oprogramowania oraz odsyłanym adresie URL.

Okres przetrzymywania

Dundle (PL) będzie przechowywać dane osobowe do wyżej wymienionych celów przez okres:

 • Przez 5 lat po zamknięciu Umowy Zakupu;

 • Przez 7 lat po zawarciu Umowy Zakupu — wyłącznie dla celów administracji finansowej;

 • Tak długo, jak będzie to wymagane przez prawo;

 • Tak długo, jak zainteresowana osoba pozostaje zapisana do newslettera;

 • Przez 6 miesięcy od ostatniej Umowy Zakupu w odniesieniu do newslettera; lub

 • Przez 5 miesięcy, jeśli dotyczy to informacji uzyskanych za pośrednictwem (śledzących) cookies z Google Analytics.

Ujawnianie informacji osobom trzecim

Przekazane dane  mogą zostać ujawnione osobom trzecim, jeżeli jest to konieczne do celów opisanych powyżej.

Na przykład zatrudniamy osoby trzecie:

 • Do zamykania i wykonywania umów kupna-sprzedaży;

 • W celu dostawy produktów cyfrowych;

 • Aby usprawnić proces płatności;

 • Do celów administracji finansowej;

 • Do edycji/wysyłania newslettera;

 • W celu wykrycia i zapobiegania oszustwom.

Ujawnimy dane osobowe tylko tym osobom trzecim, z którymi podpisaliśmy umowę o przetwarzaniu danych. Oczywiście, umowa o przetwarzaniu zawiera niezbędne ustalenia w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Poza tym nie ujawniamy przekazanych danych osobowych osobom trzecim, chyba że jest to wymagane i dozwolone przez prawo. Przykładowo, policja może poprosić nas o dane osobowe w ramach dochodzenia. W takim przypadku jesteśmy zobowiązani do współpracy i przekazania tych danych. Możemy również udostępnić dane osobowe osobom trzecim, jeżeli użytkownik udzieli nam na to pisemnej zgody.

Dane osobowe, które zbieramy w związku ze świadczeniem naszych usług, wykorzystujemy do wykrywania i zapobiegania nieuczciwej działalności. Udostępniamy te informacje firmie Sift, która jest zewnętrznym usługodawcą. Aby dowiedzieć się więcej o Sift, prosimy o zapoznanie się z ich Informacją o Prywatności Usług.

Zbieramy także dane za pomocą plików cookie (śledzenia) Google Analytics i udostępniamy je osobom trzecim. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie Polityki prywatności Google

W obrębie UE/EOG

Przekazujemy dane osobowe stronom w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub w krajach, sektorach i/lub regionach krajów, w odniesieniu do których Komisja Europejska podjęła adekwatną decyzję. W takiej decyzji Komisja Europejska określa, czy dany kraj oferuje odpowiedni poziom ochrony danych. Decyzja o odpowiednim poziomie ochrony danych została również podjęta w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych, ale tylko w zakresie, w jakim strona otrzymująca zobowiązała się do przestrzegania zasad określonych w tej decyzji, zwanej również "tarczą ochrony prywatności".

Wszystkie kraje, które podjęły decyzję o odpowiednim poziomie ochrony danych osobowych, są wymienione na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Zbieramy dane za pomocą plików cookie Google Analytics (śledzenia) i przekazujemy je do Stanów Zjednoczonych.

Nieletni

Dane osobowe osób niepełnoletnich (osób poniżej 16 roku życia) przetwarzamy tylko wtedy, kiedy rodzic, opiekun lub przedstawiciel prawny wyraził na to pisemną zgodę.

Ochrona

Podjęliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed bezprawnym przetwarzaniem. Środki te obejmują następujące elementy:

 • Wszystkie osoby, które mają dostęp do Twoich danych osobowych w imieniu  Dundle (PL) są zaprzysiężone do zachowania tajemnicy;

 • Nasze systemy są chronione przez nazwę użytkownika i złożoną politykę haseł;

 • Wykonujemy kopie zapasowe, aby móc odzyskać dane w przypadku zdarzeń fizycznych lub technicznych;

 • Regularnie testujemy i oceniamy nasze systemy i środki;

 • Nasi pracownicy są informowani o tym, jak ważna jest ochrona danych osobowych.

Prawa dotyczące Twoich danych

Masz prawo do wglądu w otrzymanych od ciebie danych osobowych oraz do ich poprawiania lub usuwania. Możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych (lub ich części) przez nas lub przez jednego z naszych pracowników. Użytkownik ma również prawo do "bycia zapomnianym" oraz do udostępnienia przekazanych przez siebie danych osobowych lub bezpośrednio wybranej przez siebie osobie trzeciej. Użytkownik ma również prawo do odmowy poddania się zautomatyzowanemu procesowi podejmowania indywidualnych decyzji, w tym profilowania. 

Użytkownik ma prawo do ograniczenia i prawo do sprzeciwu. W celu uzyskania dalszych wyjaśnień należy skontaktować się z nami lub zwrócić się do holenderskiego Urzędu Ochrony Danych www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Możemy poprosić użytkownika o identyfikację przed udzieleniem odpowiedzi na jego prośbę.

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe użytkownika na podstawie jego zgody, to użytkownik ma prawo do jej wycofania w każdej chwili.

Reklamacje

W przypadku jakichkolwiek reklamacji dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Bardzo nam przykro, jeśli nie jesteśmy w stanie osiągnąć wzajemnego porozumienia. Zawsze masz prawo do złożenia skargi w urzędzie ochrony danych osobowych. Jest to organ nadzorczy w zakresie ochrony prywatności.

POLITYKA COOKIE

Co to jest ciasteczko? “Ciasteczko” na stronie internetowej to malutki, ale użyteczny ciąg informacji. Przechowuje on na Twoim komputerze unikalne i istotne informacje, które są pomocne w użytkowaniu strony internetowej. Twoja przeglądarka dostarcza nam ten unikalny identyfikator za każdym razem, gdy korzystasz z naszych usług internetowych. W ten sposób będziemy śledzić, z jakich usług korzystasz, zapamiętujemy Twoje osobiste preferencje i informacje, które u nas zostawiasz, ułatwimy procedurę zakupu, przyspieszymy weryfikację i zobaczymy, jakie strony odwiedzasz. Cookies pomagają nam monitorować, czy nasze usługi internetowe działają prawidłowo, pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób korzystają Państwo z naszych usług, a tym samym umożliwiają nam poprawę komfortu korzystania z naszych usług.

Używamy plików cookie na naszej (mobilnej) stronie internetowej i innych powiązanych lub połączonych kanałach medialnych. Uwielbiamy używać plików cookie, sygnałów nawigacyjnych, pikseli śledzących i innych technologii śledzenia, ponieważ pomagają nam one dostosować nasze usługi w celu poprawy komfortu użytkowania.

Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszych usług i korzysta z nich, możemy umieścić pewną liczbę plików cookie w przeglądarce internetowej użytkownika. Używamy ich do następujących celów:

 • Aby włączyć pewne funkcje na naszej stronie internetowej i usługach.
 • Używamy zarówno plików cookie sesyjnych, jak i trwałych.
 • Używamy niezbędnych plików cookie, aby uwierzytelniać użytkowników i zapobiegać oszukańczym praktykom korzystania z naszych usług.
 • Używamy plików cookie innych niż istotne w celu ulepszenia naszych usług, personalizacji zawartości serwera oraz w celach remarketingowych.

Należy pamiętać, że użytkownik ma prawo do odrzucenia, wyłączenia lub usunięcia naszych plików cookie. Jeśli jednak użytkownik odrzuci lub je usunie, może nie być w stanie korzystać z wszystkich oferowanych przez nas funkcji. Niektóre z naszych stron mogą nie wyświetlać się prawidłowo i użytkownik może nie być w stanie dokonywać zakupów z naszej strony internetowej.

Pliki cookie mogą być plikami “trwałymi” lub “sesyjnymi”. Trwałe pliki cookie pozostają na komputerze osobistym lub urządzeniu przenośnym, gdy użytkownik wyłączy się z sieci, natomiast pliki cookie sesji są usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki internetowej.

Mogą to być nasze własne lub pochodzące od osób trzecich, które pomagają nam osiągnąć nasze cele poprzez gromadzenie i śledzenie pewnych informacji o Tobie.

Te strony internetowe stron trzecich mogą często zmieniać zasady i warunki ochrony prywatności, dlatego zalecamy regularne z nimi konsultacje. Następujące strony umieszczają pliki cookie i/lub inne technologie na naszej stronie internetowej:

1. Podstawowe i funkcjonalne pliki cookie
Podobnie jak w przypadku porannej kawy, nasza strona internetowa potrzebuje pewnych rodzajów plików cookie, aby prawidłowo funkcjonować. Bez nich nie będziemy w stanie zapewnić pewnych funkcji i funkcjonalności. Są one niezbędne do poruszania się po naszej stronie internetowej, dokonywania zakupów i łączenia się z naszym bezpiecznym serwerem. Ponadto istnieją również funkcjonalne pliki cookie, które pomagają nam zapamiętać dokonane wybory (takie jak język, region lub rozmiar czcionki) oraz poprawić naszą wydajność poprzez zapamiętanie, z których z naszych usług i stron korzystałeś. Informacje zbierane za pośrednictwem tych dwóch rodzajów plików cookie są anonimowe. Żadna z nich nie może być przypisana do Ciebie.

1.1 Pliki cookie związane z bezpieczeństwem
Pliki cookie zabezpieczające są specjalną kategorią niezbędnych plików cookie. Pomagają one w identyfikacji i zapobieganiu zagrożeniom dla bezpieczeństwa. Używamy tych plików cookie do uwierzytelniania użytkowników i ochrony danych użytkowników przed nieupoważnionymi osobami.
Niektóre z nich mogą być ręcznie wyłączane w przeglądarce, ale może to mieć wpływ na funkcjonalność naszej strony internetowej.

Funkcjonalna nazwa pliku cookieJaki jest jego cel?Jak długo jest on przechowywany w przeglądarce?
ROUTIDZapamiętuje wersję aktualnej strony internetowej dla użytkownika.Dopóki nie zostaną one usunięte przez przeglądarkę lub użytkownika.
__ssidPrzykładowo ten plik cookie łączy koszyk z użytkownikiem, aby mógł dokończyć zakup.4 lata
session.idPrzykładowo ten plik cookie łączy koszyk z użytkownikiem, aby mógł dokończyć zakup.1 rok


2. Analityczne pliki cookie
Te pliki cookie zbierają informacje o tym, jak odwiedzający korzystają z witryny internetowej. Umożliwiają one identyfikację odwiedzanych stron i ewentualnych pojawiających się komunikatów o błędach. Nie gromadzą jednak informacji umożliwiających identyfikację osób. Gromadzą one raczej informacje anonimowo, aby zasilić nas statystykami, które analizujemy, aby zobaczyć, jakie funkcje naszej strony internetowej działają najlepiej i które z nich musimy poprawić. Niektóre z tych plików cookie pochodzą od osób trzecich, takich jak Google Analytics.

Analytics cookie nameJaki jest jego cel?Jak długo jest on przechowywany w przeglądarce?
auth._tokenauth._refresh _tokenTen plik cookie łączy podróż użytkownika z Google Analytics.Dopóki nie zostaną one usunięte przez przeglądarkę lub użytkownika.


3. Reklamowanie plików cookie
Reklamowe pliki cookie są umieszczane na Twoim komputerze przez reklamodawców i serwery reklamowe w celu wyświetlania reklam, które najprawdopodobniej będą dla Ciebie interesujące. Te pliki cookie zbierają informacje o Twoich wizytach na naszych i innych stronach internetowych, zmieniają reklamy wysyłane do konkretnego komputera oraz śledzą, jak często reklama była oglądana i przez kogo. Powyższe pliki cookie nie gromadzą żadnych danych osobowych dotyczących użytkownika. Można je wyłączyć w przeglądarce (patrz informacje na ten temat poniżej).

Ciasteczka od stron trzecichJaki jest jego cel?Jak długo jest on przechowywany w przeglądarce?
n/an/an/a

Oprócz plików cookie, możemy używać sygnałów nawigacyjnych, znaczników pikselowych i innych technologii śledzenia na naszej stronie internetowej, aby pomóc w dostosowaniu i poprawieniu komfortu użytkowania. “Web beacon” lub “pixel tag” jest malutkim obiektem lub obrazem osadzonym na stronie internetowej lub w wiadomości e-mail. Są one wykorzystywane nie tylko do śledzenia liczby użytkowników, którzy odwiedzili poszczególne strony lub przeglądane wiadomości e-mail, ale również do pozyskiwania innych danych statystycznych. Zbierają one tylko ograniczony zestaw danych, takich jak numer pliku cookie, czas i data wyświetlenia strony lub wiadomości e-mail oraz opis strony lub wiadomości e-mail, na której są umieszczone. Znaki nawigacyjne i znaczniki pikselowe nie mogą zostać odrzucone. Można jednak ograniczyć ich użycie, kontrolując pliki cookie, które wchodzą w interakcję z nimi.

Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie. Możesz jednak usunąć lub odrzucić pliki cookie w ustawieniach swojej przeglądarki. Należy pamiętać, że takie działanie może mieć wpływ na dostępność i funkcjonalność naszej strony internetowej.
Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak kontrolować pliki cookie, sprawdź w ustawieniach przeglądarki lub urządzenia, w jaki sposób możesz kontrolować lub odrzucać pliki cookie, lub odwiedź poniższe linki:

Ponadto, można zrezygnować z niektórych plików cookie osób trzecich poprzez witrynęNetwork Advertising Initiative Opt-Out Tool.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce dotyczącej plików cookie w dowolnym czasie i z dowolnego powodu. Będziemy aktualizować tę stronę, aby informować Cię na bieżąco o wszystkich zmianach. Wszelkie zmiany lub modyfikacje wejdą w życie natychmiast po opublikowaniu zaktualizowanej Polityki dotyczącej plików cookie na Stronie. Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszej Polityki dotyczącej plików cookie, aby być na bieżąco informowanym o aktualizacjach.

Jeśli masz pytania, skargi, prośby lub komentarze, skontaktuj się z nami:

KORSIT BV
Zwembadweg 12
5611 KS Eindhoven
The Netherlands
support@korsit.com
VAT: NL 857730824B01
CRN: 69094438

PayPalBlikPhone Payment (Call)SMS Payment (Boku)iDEALPrzelewy24
 • Centrum pomocy
 • Twoja historia zamówień
 • Polityka zwrotów
 • Skontaktuj się z nami