Dundle (FI) TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Henkilötietojesi suojaaminen on erittäin tärkeää Dundle (FI):lle. Tässä tietosuojalausunnossa annamme selkeästi ja avoimesti tietoa siitä, kuinka käsittelemme henkilötietojasi

Teemme kaikkemme yksityisyytesi turvaamiseksi ja käsittelemme henkilökohtaisia ​​tietojasi huolellisesti. Dundle (FI) toimii sovellettavien lakien ja asetusten mukaisesti, yleinen tietosuoja-asetus mukaan lukien. Tämä tarkoittaa, että me ainakin:

 • Käsittelemme henkilötietojasi sen tarkoituksen mukaisesti, johon ne lähetit. Nämä henkilötietojen tarkoitukset ja tyypit on kuvattu tässä tietosuojalausunnossa;

 • Rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä vain niihin tietoihin, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään.

 • Pyydämme nimenomaista lupaa, mikäli tarvitsemme sitä henkilötietojesi käsittelemiseen.

 • Suoritamme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä henkilötietojesi suojaamiseksi.

 • Pidättäydymme luovuttamasta henkilötietoja kolmansille osapuolille, paitsi jos se on tarpeen niiden tavoitteiden toteuttamiseksi, joita varten ne toimitettiin;

 • Olemme tietoisia henkilötietojasi koskevista oikeuksista, ilmoitamme niistä ja kunnioitamme niitä.

Dundle (FI) vastaa henkilötietojesi käsittelystä. Jos sinulla on kysyttävää tietosuojalausunnostamme sen lukemisen jälkeen tai haluat ottaa meihin yhteyttä, voit tehdä niin käyttämällä tämän asiakirjan alareunassa olevia yhteystietoja.

Tarkoitukset

Dundle (FI) käsittelee asiakkaiden ja toimittajien henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Ostosopimuksen, toimituksen ja maksun toteuttamiseen;

 • Hallinnollisiin tarkoituksiin;

 • Varmennustarkoituksiin varkauksien, petosten, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseksi sekä Dundle (FI) :n järjestelmien turvallisuuden varmistamiseksi;

 • Lähettääkseen uutiskirjeitä ostajille sekä muille kiinnostuneille;

 • Kerätäkseen verkkosivutilastoja;

 • Parantaakseen verkkosivuston helppokäyttöisyyttä;

 • Asiakastyytyväisyyden ja ostokokemuksen optimointiin;

 • Markkina-analyysia ja kohderyhmäanalyysia varten;

 • Kohdennettuun mainontaan ja henkilökohtaisten tarjousten tekemiseen.

Perusteet

Henkilötietoja käsitellään seuraavin perustein:

 • Käsittely on välttämätöntä sopimuksen, eli asiakkaan kanssa tehdyn ostosopimuksen, toteuttamiseksi;

 • Käsittely on välttämätöntä laillisen velvoitteen takia, esim. asiakastutkimusta varten Alankomaiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä koskevan lain nojalla (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme tai WWFT);

 • Käsittely on välttämätöntä Dundle (FI):n perusteltujen etujen edistämiseksi, uutiskirjeiden lähettämiselle asiakkaille ja verkkosivustojen tilastotietojen keräämiselle;

 • Rekisteröity on antanut suostumuksensa. Näin on esimerkiksi silloin, kun tilataan uutiskirjeitä;

 • Rekisteröity on antanut suostumuksensa Google Analyticsin (seuranta) evästeiden sijoittamiseen evästepalkkiin.

Henkilötietojen luonne

Dundle (FI) voi käsitellä seuraavia henkilötietoja edellä mainittuihin tarkoituksiin:

 • Yhteyshenkilön nimi;

 • Yhteyshenkilön puhelinnumero;

 • Yhteyshenkilön sähköpostiosoite;

 • IP-osoite ja MAC-osoite;

 • Kopio passista tai henkilökortista;

 • Kopio pankkitilistä;

 • Pankkitiedot ja / tai luottokorttitiedot.

Lisäksi, mutta vasta sen jälkeen, kun olemme saaneet luvan, voimme käyttää Google Analyticsia kerääksemme tietoja henkilön sukupuolesta, iästä, kiinnostuksenkohteista, käydyistä tai vierailtavista verkkosivuista, käytetyistä oheislaitteista, ohjelmistoasetuksista sekä viittaavasta URL-osoitteesta.

Pitoaika

Dundle (FI)  säilyttää henkilötietosi edellä mainittua käsittelyä varten seuraavien ajanjaksojen ajan:

 • Viiden vuoden ajan ostosopimuksen päättämisestä;

 • Seitsemän vuoden ajan ostosopimuksen toteuttamisen jälkeen - yksinomaan taloushallinnon tarkoituksiin;

 • Niin kauan kuin laki vaatii;

 • Niin kauan kuin kiinnostunut henkilö tilaa uutiskirjettä;

 • Kuuden kuukauden ajan viimeisimmästä uutiskirjeen ostosopimuksesta; 

tai

Viiden kuukauden ajan, jos se koskee tietoja, jotka on saatu Google Analyticsin (seuranta) evästeistä.

Ilmoittaminen kolmansille osapuolille

Meille antamasi tiedot voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille, jos se on tarpeen edellä kuvatuissa tarkoituksissa.

Palkkaamme esimerkiksi kolmansia osapuolia:

 • Ostosopimusten sulkemiseen ja toteuttamiseen;

 • Digitaalisten tuotteiden toimittamiseen;

 • Maksunkäsittelyyn;

 • (Talous) hallintoon;

 • Uutiskirjeen muokkaamiseen / toimittamiseen;

 • Vilpillisen toiminnan havaitsemiseen ja estämiseen.

Me annamme henkilötietoja ainoastaan sellaisille kolmansille osapuolille, joiden kanssa olemme allekirjoittaneet käsittelysopimuksen. Käsittelysopimus sisältää luonnollisesti kaikki tarvittavat järjestelyt henkilötietojesi suojaamiseksi. Emme paljasta meille antamiasi henkilötietoja muille kolmansille osapuolille paitsi jos se on lain edellyttämää ja sallittua. Esimerkkinä tästä on jos poliisi pyytää meiltä (henkilökohtaisia) tietojasi tutkinnan yhteydessä. Tällaisessa tapauksessa meidän on tehtävä yhteistyötä ja luovutettava nämä tiedot. Voimme myös jakaa henkilötietoja kolmansien osapuolten kanssa, jos annat meille kirjallisen luvan tähän.

Käytämme keräämiämme henkilötietoja tarjoamalla sinulle palveluitamme vilpillisen toiminnan havaitsemiseksi ja estämiseksi. Jaamme nämä tiedot Siftin, kolmannen osapuolen palveluntarjoajan kanssa, joka auttaa meitä tässä työssä. Lisätietoja Siftistä löydät palveluiden tietosuojailmoituksesta.

Keräämme tietoja Google Analyticsin (seuranta) evästeiden avulla ja jaamme niitä kolmansien osapuolten kanssa. Lisätietoja tästä löydät osoitteessa www.policies.google.com/privacy.

EU: n / ETA: n sisällä

Annamme henkilökohtaisia ​​tietoja osapuolille Euroopan talousalueella (ETA) tai maissa, aloilla ja / tai maiden alueilla, joiden osalta Euroopan komissio on tehnyt riittävyyspäätöksen. Tällaisessa päätöksessä Euroopan komissio määrittää, tarjoaako kyseinen maa asianmukaisen tietosuojan tason. Riittävyyspäätös on tehty myös Yhdysvaltojen suhteen, mutta vain siltä osin kuin vastaanottava osapuoli on sitoutunut noudattamaan tässä päätöksessä annettuja periaatteita, jota kutsutaan myös Privacy Shieldiksi.

Kaikki maat, joissa on tehty riittävyyspäätös, on lueteltu Euroopan komission verkkosivuilla.

Keräämme tietoja Google Analyticsin (seuranta) evästeiden avulla ja siirrämme ne Yhdysvaltoihin.

Ala-ikäiset

Käsittelemme alaikäisten (alle 16-vuotiaiden) henkilötietoja vain, jos vanhempi, huoltaja tai laillinen edustaja on antanut siihen kirjallisen luvan.

Turvallisuus

Olemme ryhtyneet asianmukaisiin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin suojataksesi henkilötietosi laittomalta käsittelyltä. Nämä toimenpiteet sisältävät seuraavaa:

 • Kaikilla henkilöillä, joilla on pääsy henkilötietoihisi Dundle (FI) :n puolesta, on salassapitovelvollisuus;

 • Järjestelmämme on suojattu käyttäjätunnuksella ja monimutkaisella salasanakäytännöllä;

 • Teemme varmuuskopioita voidaksemme palauttaa tietoja fyysisten tai teknisten vaaratilanteiden varalta;

 • Testaamme ja arvioimme säännöllisesti järjestelmiämme ja toimenpiteitämme;

 • Työntekijämme ovat tietoisia henkilötietosuojan tärkeydestä.

Tietojasi koskevat oikeudet

Sinulla on oikeus tarkastaa sinulta saamamme henkilötiedot ja pyytää meitä oikaisemaan tai poistamaan ne. Voit myös vastustaa henkilötietojesi (tai niiden osan) käsittelyä meidän tai jonkun työntekijämme käsittelyssä. Sinulla on myös oikeus "tulla unohdutetuksi" ja saada toimittamasi tiedot takaisin sinulle itsellesi tai suoraan valitsemallesi kolmannelle osapuolelle. Sinulla on myös oikeus kieltäytyä automaattisesta yksilöllisestä päätöksenteosta, mukaan lukien profiloinnista. Sinulla on rajoittamisoikeus sekä vastustusoikeus. Jos haluat lisätietoja, ota meihin yhteyttä tai katso lisätietoja tietosuojaviranomaiselta www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Saatamme pyytää tunnistautumista ennen pyynnön hyväksymistä.

Jos käsittelemme henkilökohtaisia ​​tietojasi suostumuksesi perusteella, sinulla on aina oikeus peruuttaa antamasi lupa.

Valitukset

Jos sinulla on valituksia henkilötietojesi käsittelystä, ota meihin yhteyttä suoraan. Mikäli emme pääse yhteisymmärrykseen, se on tietysti hyvin valitettavaa. Sinulla on aina oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle. Tietosuojaviranomainen on yksityisyydensuojan valvontaviranomainen.

Kysymykset

Jos sinulla on kysyttävää tai huomautuksia tietosuojalausunnostamme, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä. Löydät yhteystietomme tämän sivun alareunasta.

PayPalCashlibSMS Payment (DaoPay)SMS Payment (Onebip)VISA / Mastercard / AMEXApple Pay
 • Asiakaspalvelu
 • Tilaushistoriasi
 • Palautuskäytäntö
 • Complaint Policy
 • Ota yhteyttä