Dundle (FI) TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Henkilötietojesi suojaaminen on erittäin tärkeää Dundle (FI):lle. Tässä tietosuojalausunnossa annamme selkeästi ja avoimesti tietoa siitä, kuinka käsittelemme henkilötietojasi

Teemme kaikkemme yksityisyytesi turvaamiseksi ja käsittelemme henkilökohtaisia ​​tietojasi huolellisesti. Dundle (FI) toimii sovellettavien lakien ja asetusten mukaisesti, yleinen tietosuoja-asetus mukaan lukien. Tämä tarkoittaa, että me ainakin:

 • Käsittelemme henkilötietojasi sen tarkoituksen mukaisesti, johon ne lähetit. Nämä henkilötietojen tarkoitukset ja tyypit on kuvattu tässä tietosuojalausunnossa;

 • Rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä vain niihin tietoihin, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään.

 • Pyydämme nimenomaista lupaa, mikäli tarvitsemme sitä henkilötietojesi käsittelemiseen.

 • Suoritamme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä henkilötietojesi suojaamiseksi.

 • Pidättäydymme luovuttamasta henkilötietoja kolmansille osapuolille, paitsi jos se on tarpeen niiden tavoitteiden toteuttamiseksi, joita varten ne toimitettiin;

 • Olemme tietoisia henkilötietojasi koskevista oikeuksista, ilmoitamme niistä ja kunnioitamme niitä.

Dundle (FI) vastaa henkilötietojesi käsittelystä. Jos sinulla on kysyttävää tietosuojalausunnostamme sen lukemisen jälkeen tai haluat ottaa meihin yhteyttä, voit tehdä niin käyttämällä tämän asiakirjan alareunassa olevia yhteystietoja.

Tarkoitukset

Dundle (FI) käsittelee asiakkaiden ja toimittajien henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Ostosopimuksen, toimituksen ja maksun toteuttamiseen;

 • Hallinnollisiin tarkoituksiin;

 • Varmennustarkoituksiin varkauksien, petosten, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseksi sekä Dundle (FI) :n järjestelmien turvallisuuden varmistamiseksi;

 • Lähettääkseen uutiskirjeitä ostajille sekä muille kiinnostuneille;

 • Kerätäkseen verkkosivutilastoja;

 • Parantaakseen verkkosivuston helppokäyttöisyyttä;

 • Asiakastyytyväisyyden ja ostokokemuksen optimointiin;

 • Markkina-analyysia ja kohderyhmäanalyysia varten;

 • Kohdennettuun mainontaan ja henkilökohtaisten tarjousten tekemiseen.

Perusteet

Henkilötietoja käsitellään seuraavin perustein:

 • Käsittely on välttämätöntä sopimuksen, eli asiakkaan kanssa tehdyn ostosopimuksen, toteuttamiseksi;

 • Käsittely on välttämätöntä laillisen velvoitteen takia, esim. asiakastutkimusta varten Alankomaiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä koskevan lain nojalla (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme tai WWFT);

 • Käsittely on välttämätöntä Dundle (FI):n perusteltujen etujen edistämiseksi, uutiskirjeiden lähettämiselle asiakkaille ja verkkosivustojen tilastotietojen keräämiselle;

 • Rekisteröity on antanut suostumuksensa. Näin on esimerkiksi silloin, kun tilataan uutiskirjeitä;

 • Rekisteröity on antanut suostumuksensa Google Analyticsin (seuranta) evästeiden sijoittamiseen evästepalkkiin.

Henkilötietojen luonne

Dundle (FI) voi käsitellä seuraavia henkilötietoja edellä mainittuihin tarkoituksiin:

 • Yhteyshenkilön nimi;

 • Yhteyshenkilön puhelinnumero;

 • Yhteyshenkilön sähköpostiosoite;

 • IP-osoite ja MAC-osoite;

 • Kopio passista tai henkilökortista;

 • Kopio pankkitilistä;

 • Pankkitiedot ja / tai luottokorttitiedot.

Lisäksi, mutta vasta sen jälkeen, kun olemme saaneet luvan, voimme käyttää Google Analyticsia kerääksemme tietoja henkilön sukupuolesta, iästä, kiinnostuksenkohteista, käydyistä tai vierailtavista verkkosivuista, käytetyistä oheislaitteista, ohjelmistoasetuksista sekä viittaavasta URL-osoitteesta.

Pitoaika

Dundle (FI)  säilyttää henkilötietosi edellä mainittua käsittelyä varten seuraavien ajanjaksojen ajan:

 • Viiden vuoden ajan ostosopimuksen päättämisestä;

 • Seitsemän vuoden ajan ostosopimuksen toteuttamisen jälkeen - yksinomaan taloushallinnon tarkoituksiin;

 • Niin kauan kuin laki vaatii;

 • Niin kauan kuin kiinnostunut henkilö tilaa uutiskirjettä;

 • Kuuden kuukauden ajan viimeisimmästä uutiskirjeen ostosopimuksesta; 

tai

Viiden kuukauden ajan, jos se koskee tietoja, jotka on saatu Google Analyticsin (seuranta) evästeistä.

Ilmoittaminen kolmansille osapuolille

Meille antamasi tiedot voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille, jos se on tarpeen edellä kuvatuissa tarkoituksissa.

Palkkaamme esimerkiksi kolmansia osapuolia:

 • Ostosopimusten sulkemiseen ja toteuttamiseen;

 • Digitaalisten tuotteiden toimittamiseen;

 • Maksunkäsittelyyn;

 • (Talous) hallintoon;

 • Uutiskirjeen muokkaamiseen / toimittamiseen;

 • Vilpillisen toiminnan havaitsemiseen ja estämiseen.

Me annamme henkilötietoja ainoastaan sellaisille kolmansille osapuolille, joiden kanssa olemme allekirjoittaneet käsittelysopimuksen. Käsittelysopimus sisältää luonnollisesti kaikki tarvittavat järjestelyt henkilötietojesi suojaamiseksi. Emme paljasta meille antamiasi henkilötietoja muille kolmansille osapuolille paitsi jos se on lain edellyttämää ja sallittua. Esimerkkinä tästä on jos poliisi pyytää meiltä (henkilökohtaisia) tietojasi tutkinnan yhteydessä. Tällaisessa tapauksessa meidän on tehtävä yhteistyötä ja luovutettava nämä tiedot. Voimme myös jakaa henkilötietoja kolmansien osapuolten kanssa, jos annat meille kirjallisen luvan tähän.

Käytämme keräämiämme henkilötietoja tarjoamalla sinulle palveluitamme vilpillisen toiminnan havaitsemiseksi ja estämiseksi. Jaamme nämä tiedot Siftin, kolmannen osapuolen palveluntarjoajan kanssa, joka auttaa meitä tässä työssä. Lisätietoja Siftistä löydät palveluiden tietosuojailmoituksesta.

Keräämme tietoja Google Analyticsin (seuranta) evästeiden avulla ja jaamme niitä kolmansien osapuolten kanssa. Lisätietoja tästä löydät osoitteessa www.policies.google.com/privacy.

EU: n / ETA: n sisällä

Annamme henkilökohtaisia ​​tietoja osapuolille Euroopan talousalueella (ETA) tai maissa, aloilla ja / tai maiden alueilla, joiden osalta Euroopan komissio on tehnyt riittävyyspäätöksen. Tällaisessa päätöksessä Euroopan komissio määrittää, tarjoaako kyseinen maa asianmukaisen tietosuojan tason. Riittävyyspäätös on tehty myös Yhdysvaltojen suhteen, mutta vain siltä osin kuin vastaanottava osapuoli on sitoutunut noudattamaan tässä päätöksessä annettuja periaatteita, jota kutsutaan myös Privacy Shieldiksi.

Kaikki maat, joissa on tehty riittävyyspäätös, on lueteltu Euroopan komission verkkosivuilla.

Keräämme tietoja Google Analyticsin (seuranta) evästeiden avulla ja siirrämme ne Yhdysvaltoihin.

Ala-ikäiset

Käsittelemme alaikäisten (alle 16-vuotiaiden) henkilötietoja vain, jos vanhempi, huoltaja tai laillinen edustaja on antanut siihen kirjallisen luvan.

Turvallisuus

Olemme ryhtyneet asianmukaisiin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin suojataksesi henkilötietosi laittomalta käsittelyltä. Nämä toimenpiteet sisältävät seuraavaa:

 • Kaikilla henkilöillä, joilla on pääsy henkilötietoihisi Dundle (FI) :n puolesta, on salassapitovelvollisuus;

 • Järjestelmämme on suojattu käyttäjätunnuksella ja monimutkaisella salasanakäytännöllä;

 • Teemme varmuuskopioita voidaksemme palauttaa tietoja fyysisten tai teknisten vaaratilanteiden varalta;

 • Testaamme ja arvioimme säännöllisesti järjestelmiämme ja toimenpiteitämme;

 • Työntekijämme ovat tietoisia henkilötietosuojan tärkeydestä.

Tietojasi koskevat oikeudet

Sinulla on oikeus tarkastaa sinulta saamamme henkilötiedot ja pyytää meitä oikaisemaan tai poistamaan ne. Voit myös vastustaa henkilötietojesi (tai niiden osan) käsittelyä meidän tai jonkun työntekijämme käsittelyssä. Sinulla on myös oikeus "tulla unohdutetuksi" ja saada toimittamasi tiedot takaisin sinulle itsellesi tai suoraan valitsemallesi kolmannelle osapuolelle. Sinulla on myös oikeus kieltäytyä automaattisesta yksilöllisestä päätöksenteosta, mukaan lukien profiloinnista. Sinulla on rajoittamisoikeus sekä vastustusoikeus. Jos haluat lisätietoja, ota meihin yhteyttä tai katso lisätietoja tietosuojaviranomaiselta www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Saatamme pyytää tunnistautumista ennen pyynnön hyväksymistä.

Jos käsittelemme henkilökohtaisia ​​tietojasi suostumuksesi perusteella, sinulla on aina oikeus peruuttaa antamasi lupa.

Valitukset

Jos sinulla on valituksia henkilötietojesi käsittelystä, ota meihin yhteyttä suoraan. Mikäli emme pääse yhteisymmärrykseen, se on tietysti hyvin valitettavaa. Sinulla on aina oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle. Tietosuojaviranomainen on yksityisyydensuojan valvontaviranomainen.

Kysymykset

Jos sinulla on kysyttävää tai huomautuksia tietosuojalausunnostamme, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä. Löydät yhteystietomme tämän sivun alareunasta.

EVÄSTEKÄYTÄNTÖ

Mikä on eväste? Verkkosivun 'eväste' on pieni, mutta hyödyllinen merkkijono. Se tallentaa tietokoneellesi ainutlaatuisia ja asiaankuuluvia tietoja, joista on hyötyä verkkosivuston käytettävyydessä. Selaimesi antaa meille tämän yksilöllisen tunnisteen joka kerta, kun käytät verkkopalveluitamme. Tällä tavoin seuraamme käyttämiäsi palveluita, muistamme meille jättämäsi henkilökohtaiset mieltymyksesi ja tietosi, helpotamme ostomenettelyä, nopeutamme vahvistusta ja katsomme, millä sivuilla vierailet. Evästeet auttavat meitä seuraamaan, toimiiko verkkopalvelumme oikein. Lisäksi ne auttavat ymmärtämään, kuinka käytät palveluitamme ja siten ne auttavat myös parantamaan käyttökokemustasi.

Käytämme evästeitä (mobiili) verkkosivustollamme ja muilla siihen liittyvillä tai yhdistetyillä mediakanavilla. Pidämme evästeiden, verkkomajakoiden, seurantapikselien ja muiden seurantatekniikoiden käytöstä, koska ne auttavat meitä mukauttamaan palveluitamme käyttökokemuksen parantamiseksi.

Kun käytät palveluitamme, saatamme asettaa joitain evästetiedostoja selaimeesi. Käytämme evästeitä seuraaviin tarkoituksiin:

 • Mahdollistaaksemme tietyt toiminnot verkkosivustollamme ja palveluissamme.
 • Käytämme sekä istunto- että pysyviä evästeitä.
 • Käytämme välttämättömiä evästeitä käyttäjien todentamiseksi ja palvelumme vilpillisen käytön estämiseksi.
 • Käytämme ei-välttämättömiä evästeitä parantaaksemme palvelimellemme räätälöityä sisältöä ja palveluitamme sekä uudelleenmarkkinointitarkoituksiin.

Huomioi, että sinulla on oikeus hylätä, poistaa käytöstä tai poistaa evästeemme. Jos kuitenkin hylkäät tai poistat evästeemme, et välttämättä pysty käyttämään kaikkia tarjoamiamme ominaisuuksia. Jotkut sivuistamme eivät välttämättä näy oikein, ja et ehkä pysty tekemään ostoksia verkkosivustollamme.

Evästeet voivat olla 'pysyviä' tai 'istunto' evästeitä. Pysyvät evästeet säilyvät henkilökohtaisella tietokoneellasi tai mobiililaitteellasi, kun siirryt offline-tilaan, kun taas istuntoevästeet poistetaan heti, kun suljet selaimesi.

Evästeet voivat olla joko omiamme tai sellaisilta kolmansilta osapuolilta, jotka auttavat meitä tavoitteidemme saavuttamisessa keräämällä ja seuraamalla tiettyjä tietoja sinusta meille.

Nämä kolmannen osapuolen sivustot saattavat usein muuttaa yksityisyyden suojaa koskevia ehtojaan, joten suosittelemme tarkistamaan niitä säännöllisesti. Seuraavat osapuolet sijoittavat evästeitä ja / tai muita tekniikoita verkkosivuillemme:

1. Välttämättömät ja toiminnalliset evästeet
Aivan kuten tarvitset kahvia aamulla, verkkosivustomme tarvitsee tietyn tyyppisiä evästeitä toimiakseen oikein. Ilman niitä emme pysty tarjoamaan tiettyjä ominaisuuksia ja toimintoja. Ne ovat ehdottoman välttämättömiä verkkosivustolla navigoimiseen, ostoksien tekemiseen sekä yhteyden saamiseksi suojattuun palvelimeemme. On myös toiminnallisia evästeitä, jotka auttavat meitä muistamaan tekemäsi valinnat (kuten kielen, alueen tai fonttikoon) ja parantamaan suorituskykyämme muistamalla, mitä palveluitamme ja sivuja olet käyttänyt. Näiden kahden evästetyypin kautta kerätyt tiedot ovat nimettömiä. Mitkään niistä eivät ole jäljitettävissä sinuun.

1.1 Tietoturvaevästeet
Tietoturvaevästeet ovat erityinen luokka välttämättömiä evästeitä. Ne auttavat tunnistamaan ja estämään turvallisuusriskejä. Käytämme näitä evästeitä käyttäjien todentamiseksi ja käyttäjän tietojen suojaamiseksi luvattomilta osapuolilta.
Jotkut näistä evästeistä voidaan poistaa käytöstä selaimessa manuaalisesti, mutta ne voivat vaikuttaa verkkosivustomme toimintoihin.

Toiminnallisen evästeen nimiMikä on sen tarkoitus?Kuinka kauan se on tallennettuna selaimeesi?
ROUTIDTämä muistaa käyttäjän nykyisen verkkosivuston version.Kunnes selain tai käyttäjä on poistanut ne.
__ssidEsimerkiksi tämä eväste linkittää ostoskorin käyttäjälle, jotta hän voi viimeistellä ostonsa.4 vuotta
session.idEsimerkiksi tämä eväste linkittää ostoskorin käyttäjälle, jotta hän voi viimeistellä ostonsa.1 vuosi


2. Analytics- evästeet
Nämä evästeet keräävät tietoa siitä, kuinka kävijät käyttävät verkkosivustoa. Niiden avulla on mahdollista tunnistaa vierailemasi sivut ja mahdolliset esiintyvät virheilmoitukset. Nämä evästeet eivät kerää henkilökohtaisia tietoja. Pikemminkin ne keräävät tietoja nimettömästi syöttääkseen meille tilastoja. Analysoimme näitä tilastoja nähdäksemme, mitkä verkkosivustomme toiminnot toimivat parhaiten ja mitä meidän on parannettava. Jotkut näistä evästeistä ovat peräisin kolmansilta osapuolilta, kuten Google Analytics:lta.

Analytics- evästeen nimiMikä on sen tarkoitus?Kuinka kauan se on tallennettuna selaimeesi?
auth._tokenauth._refresh _tokenTämä eväste yhdistää käyttäjän matkan Google AnalyticsiinKunnes selain tai käyttäjä on poistanut ne.


3. Mainosevästeet
Mainostajat ja mainospalvelimet sijoittavat tietokoneellesi mainosevästeitä sellaisten mainosten näyttämiseksi, jotka kiinnostavat sinua todennäköisimmin. Nämä evästeet keräävät tietoja käynneistä sivustollamme ja muilla verkkosivustoilla, vuorottelevat tietylle tietokoneelle lähetettyjä mainoksia ja seuraavat kuinka usein mainosta on katsottu ja kuka niitä on katsonut. Nämä evästeet eivät kerää henkilökohtaisia tietoja sinusta. Ne voidaan poistaa käytöstä selaimessa (katso tietoja alla).

Kolmannen osapuolen evästeetMikä on sen tarkoitus?Kuinka kauan se on tallennettuna selaimeesi?
n/an/an/a

Evästeiden lisäksi saatamme käyttää verkkosivuillamme verkkomajakoita, pikselitunnisteita ja muita seurantatekniikoita käyttökokemustasi räätälöimään ja parantamaan. ”Verkkomajakka” tai ”pikselitunniste” on pieni esine tai kuva upotettuna verkkosivulle tai sähköpostiin. Niitä käytetään tietyillä sivuilla vierailleiden tai sähköpostejaan katsoneiden käyttäjien määrän seuraamiseen sekä tilastotietojen hankkimiseen. Ne keräävät vain rajoitetun määrän tietoja, kuten evästeen numeron, sivun tai sähköpostinäkymän ajan ja päivämäärän sekä kuvauksen sivusta tai sähköpostista, johon ne on sijoitettu. Web-majakoita ja pikselitunnisteita ei voi hylätä. Voit kuitenkin rajoittaa niiden käyttöä hallitsemalla evästeitä, jotka ovat niiden kanssa vuorovaikutuksessa.

Useimmat selaimet on asetettu hyväksymään evästeet oletuksena. Voit kuitenkin poistaa tai hylätä evästeet selaimesi asetuksista. Huomaa, että tällainen toiminta voi vaikuttaa verkkosivumme saatavuuteen ja toimivuuteen.

Lisätietoja evästeiden hallinnasta saat tarkistamalla selaimesi tai laitteen asetuksista kuinka hallita tai hylätä evästeitä, tai vierailemalla seuraavilla sivustoilla:

Lisäksi voit estää joitain kolmansien osapuolien evästeitä täällä: Network Advertising Initiative Opt-Out Tool.

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä evästekäytäntöä milloin tahansa ja mistä tahansa syystä. Päivitämme tämän sivun pitääksemme sinut ajan tasalla kaikista muutoksista. Mahdolliset muutokset tulevat voimaan heti päivitetyn evästekäytännön julkaisemisen jälkeen. Kehotamme sinua tarkistamaan säännöllisesti tämän evästekäytännön, jotta pysyt ajan tasalla päivityksistä.

Jos sinulla on kysymyksiä, valituksia, pyyntöjä tai kommentteja, ota meihin yhteyttä osoitteeseen:

KORSIT BV
Zwembadweg 12
5611 KS Eindhoven
The Netherlands
support@korsit.com
VAT: NL 857730824B01
CRN: 69094438

PayPalVISA / Mastercard / AMEXSMS Payment (Onebip)TrustlyApple PaySkrill
 • Asiakaspalvelu
 • Tilaushistoriasi
 • Palautuskäytäntö
 • Complaint Policy
 • Ota yhteyttä