Dundle (FI) TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Henkilötietojesi suojaaminen on erittäin tärkeää Dundle (FI):lle. Tässä tietosuojalausunnossa annamme selkeästi ja avoimesti tietoa siitä, kuinka käsittelemme henkilötietojasi

Teemme kaikkemme yksityisyytesi turvaamiseksi ja käsittelemme henkilökohtaisia ​​tietojasi huolellisesti. Dundle (FI) toimii sovellettavien lakien ja asetusten mukaisesti, yleinen tietosuoja-asetus mukaan lukien. Tämä tarkoittaa, että me ainakin:

 • Käsittelemme henkilötietojasi sen tarkoituksen mukaisesti, johon ne lähetit. Nämä henkilötietojen tarkoitukset ja tyypit on kuvattu tässä tietosuojalausunnossa;

 • Rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä vain niihin tietoihin, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään.

 • Pyydämme nimenomaista lupaa, mikäli tarvitsemme sitä henkilötietojesi käsittelemiseen.

 • Suoritamme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä henkilötietojesi suojaamiseksi.

 • Pidättäydymme luovuttamasta henkilötietoja kolmansille osapuolille, paitsi jos se on tarpeen niiden tavoitteiden toteuttamiseksi, joita varten ne toimitettiin;

 • Olemme tietoisia henkilötietojasi koskevista oikeuksista, ilmoitamme niistä ja kunnioitamme niitä.

Dundle (FI) vastaa henkilötietojesi käsittelystä. Jos sinulla on kysyttävää tietosuojalausunnostamme sen lukemisen jälkeen tai haluat ottaa meihin yhteyttä, voit tehdä niin käyttämällä tämän asiakirjan alareunassa olevia yhteystietoja.

Tarkoitukset

Dundle (FI) käsittelee asiakkaiden ja toimittajien henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Ostosopimuksen, toimituksen ja maksun toteuttamiseen;

 • Hallinnollisiin tarkoituksiin;

 • Varmennustarkoituksiin varkauksien, petosten, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseksi sekä Dundle (FI) :n järjestelmien turvallisuuden varmistamiseksi;

 • Lähettääkseen uutiskirjeitä ostajille sekä muille kiinnostuneille;

 • Kerätäkseen verkkosivutilastoja;

 • Parantaakseen verkkosivuston helppokäyttöisyyttä;

 • Asiakastyytyväisyyden ja ostokokemuksen optimointiin;

 • Markkina-analyysia ja kohderyhmäanalyysia varten;

 • Kohdennettuun mainontaan ja henkilökohtaisten tarjousten tekemiseen.

Perusteet

Henkilötietoja käsitellään seuraavin perustein:

 • Käsittely on välttämätöntä sopimuksen, eli asiakkaan kanssa tehdyn ostosopimuksen, toteuttamiseksi;

 • Käsittely on välttämätöntä laillisen velvoitteen takia, esim. asiakastutkimusta varten Alankomaiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä koskevan lain nojalla (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme tai WWFT);

 • Käsittely on välttämätöntä Dundle (FI):n perusteltujen etujen edistämiseksi, uutiskirjeiden lähettämiselle asiakkaille ja verkkosivustojen tilastotietojen keräämiselle;

 • Rekisteröity on antanut suostumuksensa. Näin on esimerkiksi silloin, kun tilataan uutiskirjeitä;

 • Rekisteröity on antanut suostumuksensa Google Analyticsin (seuranta) evästeiden sijoittamiseen evästepalkkiin.

Henkilötietojen luonne

Dundle (FI) voi käsitellä seuraavia henkilötietoja edellä mainittuihin tarkoituksiin:

 • Yhteyshenkilön nimi;

 • Yhteyshenkilön puhelinnumero;

 • Yhteyshenkilön sähköpostiosoite;

 • IP-osoite ja MAC-osoite;

 • Kopio passista tai henkilökortista;

 • Kopio pankkitilistä;

 • Pankkitiedot ja / tai luottokorttitiedot.

Lisäksi, mutta vasta sen jälkeen, kun olemme saaneet luvan, voimme käyttää Google Analyticsia kerääksemme tietoja henkilön sukupuolesta, iästä, kiinnostuksenkohteista, käydyistä tai vierailtavista verkkosivuista, käytetyistä oheislaitteista, ohjelmistoasetuksista sekä viittaavasta URL-osoitteesta.

Pitoaika

Dundle (FI)  säilyttää henkilötietosi edellä mainittua käsittelyä varten seuraavien ajanjaksojen ajan:

 • Viiden vuoden ajan ostosopimuksen päättämisestä;

 • Seitsemän vuoden ajan ostosopimuksen toteuttamisen jälkeen - yksinomaan taloushallinnon tarkoituksiin;

 • Niin kauan kuin laki vaatii;

 • Niin kauan kuin kiinnostunut henkilö tilaa uutiskirjettä;

 • Kuuden kuukauden ajan viimeisimmästä uutiskirjeen ostosopimuksesta; 

tai

Viiden kuukauden ajan, jos se koskee tietoja, jotka on saatu Google Analyticsin (seuranta) evästeistä.

Ilmoittaminen kolmansille osapuolille

Meille antamasi tiedot voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille, jos se on tarpeen edellä kuvatuissa tarkoituksissa.

Palkkaamme esimerkiksi kolmansia osapuolia:

 • Ostosopimusten sulkemiseen ja toteuttamiseen;

 • Digitaalisten tuotteiden toimittamiseen;

 • Maksunkäsittelyyn;

 • (Talous) hallintoon;

 • Uutiskirjeen muokkaamiseen / toimittamiseen;

Me annamme henkilötietoja ainoastaan sellaisille kolmansille osapuolille, joiden kanssa olemme allekirjoittaneet käsittelysopimuksen. Käsittelysopimus sisältää luonnollisesti kaikki tarvittavat järjestelyt henkilötietojesi suojaamiseksi. Emme paljasta meille antamiasi henkilötietoja muille kolmansille osapuolille paitsi jos se on lain edellyttämää ja sallittua. Esimerkkinä tästä on jos poliisi pyytää meiltä (henkilökohtaisia) tietojasi tutkinnan yhteydessä. Tällaisessa tapauksessa meidän on tehtävä yhteistyötä ja luovutettava nämä tiedot. Voimme myös jakaa henkilötietoja kolmansien osapuolten kanssa, jos annat meille kirjallisen luvan tähän.

Keräämme tietoja Google Analyticsin (seuranta) evästeiden avulla ja jaamme niitä kolmansien osapuolten kanssa. Lisätietoja tästä löydät osoitteessa www.policies.google.com/privacy.

EU: n / ETA: n sisällä

Annamme henkilökohtaisia ​​tietoja osapuolille Euroopan talousalueella (ETA) tai maissa, aloilla ja / tai maiden alueilla, joiden osalta Euroopan komissio on tehnyt riittävyyspäätöksen. Tällaisessa päätöksessä Euroopan komissio määrittää, tarjoaako kyseinen maa asianmukaisen tietosuojan tason. Riittävyyspäätös on tehty myös Yhdysvaltojen suhteen, mutta vain siltä osin kuin vastaanottava osapuoli on sitoutunut noudattamaan tässä päätöksessä annettuja periaatteita, jota kutsutaan myös Privacy Shieldiksi.

Kaikki maat, joissa on tehty riittävyyspäätös, on lueteltu Euroopan komission verkkosivuilla.

Keräämme tietoja Google Analyticsin (seuranta) evästeiden avulla ja siirrämme ne Yhdysvaltoihin.

Ala-ikäiset

Käsittelemme alaikäisten (alle 16-vuotiaiden) henkilötietoja vain, jos vanhempi, huoltaja tai laillinen edustaja on antanut siihen kirjallisen luvan.

Turvallisuus

Olemme ryhtyneet asianmukaisiin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin suojataksesi henkilötietosi laittomalta käsittelyltä. Nämä toimenpiteet sisältävät seuraavaa:

 • Kaikilla henkilöillä, joilla on pääsy henkilötietoihisi Dundle (FI) :n puolesta, on salassapitovelvollisuus;

 • Järjestelmämme on suojattu käyttäjätunnuksella ja monimutkaisella salasanakäytännöllä;

 • Teemme varmuuskopioita voidaksemme palauttaa tietoja fyysisten tai teknisten vaaratilanteiden varalta;

 • Testaamme ja arvioimme säännöllisesti järjestelmiämme ja toimenpiteitämme;

 • Työntekijämme ovat tietoisia henkilötietosuojan tärkeydestä.

Tietojasi koskevat oikeudet

Sinulla on oikeus tarkastaa sinulta saamamme henkilötiedot ja pyytää meitä oikaisemaan tai poistamaan ne. Voit myös vastustaa henkilötietojesi (tai niiden osan) käsittelyä meidän tai jonkun työntekijämme käsittelyssä. Sinulla on myös oikeus "tulla unohdutetuksi" ja saada toimittamasi tiedot takaisin sinulle itsellesi tai suoraan valitsemallesi kolmannelle osapuolelle. Sinulla on myös oikeus kieltäytyä automaattisesta yksilöllisestä päätöksenteosta, mukaan lukien profiloinnista. Sinulla on rajoittamisoikeus sekä vastustusoikeus. Jos haluat lisätietoja, ota meihin yhteyttä tai katso lisätietoja tietosuojaviranomaiselta www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Saatamme pyytää tunnistautumista ennen pyynnön hyväksymistä.

Jos käsittelemme henkilökohtaisia ​​tietojasi suostumuksesi perusteella, sinulla on aina oikeus peruuttaa antamasi lupa.

Valitukset

Jos sinulla on valituksia henkilötietojesi käsittelystä, ota meihin yhteyttä suoraan. Mikäli emme pääse yhteisymmärrykseen, se on tietysti hyvin valitettavaa. Sinulla on aina oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle. Tietosuojaviranomainen on yksityisyydensuojan valvontaviranomainen.

Kysymykset

Jos sinulla on kysyttävää tai huomautuksia tietosuojalausunnostamme, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä. Löydät yhteystietomme tämän sivun alareunasta.

EVÄSTEKÄYTÄNTÖ

What is a cookie? A “cookie” on a website is a tiny, yet useful string of information. It stores unique and relevant information on your computer which is helpful for the usability of the website. Your browser provides us with that unique identifier each time you use our web services. That way we keep track of what services you use, remember your personal preferences and information you leave with us, facilitate the purchase procedure, speed up verification and see what pages you visit. Cookies help us monitor if our web services perform correctly, aid our understanding of how you use our services and thus enable us to improve your user experience.

We uses cookies on our (mobile) website and other related or connected media channels. We love to use cookies, web beacons, tracking pixels and other tracking technologies, because it helps us customize our services in order to improve your experience.

When you use and access our service, we may place a number of cookies files in your web browser. We use cookies for the following purposes:

 • To enable certain functions on our website and services.
 • We use both session and persistent cookies.
 • We use essential cookies to authenticate users and prevent fraudulent use of our services.
 • We use non-essential cookies to improve our services, server personalized content and for re-marketing purposes.

Please note, that you have the right to reject, disable or delete our cookies. However, if you reject or delete our cookies you may not be able to use all features we offer. Some of our pages might not display properly and you might not be able to make purchases from our website.

Cookies can be 'persistent' or 'session' cookies. Persistent cookies remain on your personal computer or mobile device when you go offline, while session cookies are deleted as soon as you close your web browser.

They can be either our own or from third parties who help us to achieve our goals by gathering and track certain information about you for us.

These third parties may change their privacy terms and conditions, so we recommend you to consult their websites regularly. The following parties place cookies and / or other technologies on our website:

1. Essential & functional Cookies
Just like you need your coffee in the morning, our website needs certain types of cookies to function properly. Without them we won’t be able to provide certain features and functionalities. They are strictly necessary to navigate our website, make purchases and connect to our secure server. Then there are also functional cookies that help us to remember the choices you made (such as language, region or font size) and to improve our performance by remembering which of our services and pages you used. The collected information of this type of cookies is anonymous. None of it can be traced back to you.

1.1 Security Cookies
Security cookies are a special category of necessary cookies. They help identify and prevent security risks. We use these cookies to authenticate users and protect user data from unauthorized parties.
Some of these cookies may be manually disabled in your browser, but it may affect the functionality of our website.

Functional cookie nameWhat is its purpose ?How long is it stored on your browser?
ROUTIDThis remembers the version of the current website for the user.Until they are removed by browser or user
__ssidFor example, this cookie links the shopping cart to a user so they can finish their purchase.4 years
session.idFor example, this cookie links the shopping cart to a user so they can finish their purchase.1 year


2. Analytics cookies
These cookies collect information on how visitors use a website. They make it possible to identify the pages you visit and possible error messages that appear. These cookies do not collect personally identifiable information. Rather, they collect the information anonymously to feed us with statistics. Which we analyze to see what features on our website work best and which ones we need to improve. Some of these cookies are from 3rd parties, such as Google Analytics.

Analytics cookie nameWhat is its purpose?How long is it stored on your browser?
auth._tokenauth._refresh _tokenThis cookie connects the user journey to Google AnalyticsUntil they are removed by browser or user


3. Advertising cookies
Advertising cookies are placed on your computer by advertisers and ad servers in order to display advertisements that are most likely to be of interest to you. These cookies gather information about your visits to our and other websites, alternate the ads sent to a specific computer, and track how often an ad has been viewed and by whom. These cookies do not gather any personal information about you. They can be disabled in your browser (see information on that below).

3rd party cookiesWhat is its purpose?How long is it stored on your browser?
act, c_user, datr, dpr, fr, presence, sb, spin, wd, xsThis cookie makes sure our social media advertisement is shown to the right audience.1,5 year

In addition to cookies, we may use web beacons, pixel tags, and other tracking technologies on our website to help customize and improve your experience. A “web beacon” or “pixel tag” is tiny object or image embedded in a web page or email. They are used to track the number of users who have visited particular pages, viewed emails and acquire other statistical data. They collect only a limited set of data, such as a cookie number, time and date of page or email view, and a description of the page or email on which they reside. Web beacons and pixel tags cannot be declined. However, you can limit their use by controlling the cookies that interact with them.

Most browsers are set to accept cookies by default. However, you can remove or reject cookies in your browser’s settings. Please be aware that such action could affect the availability and functionality of our website.

For more information on how to control cookies, check your browser or device’s settings for how you can control or reject cookies, or visit the following links:

In addition, you may opt-out of some third-party cookies through theNetwork Advertising Initiative Opt-Out Tool.

We reserve the right to make changes to this Cookie Policy at any time and for any reason. We will update this page to keep you informed about all changes. Any changes or modifications will be effective immediately upon posting the updated Cookie Policy on the Site. We encourage you to periodically review this Cookie Policy to stay informed of updates.

If you have questions, complaints, requests or comments please contact us at:

KORSIT BV
Zwembadweg 12
5611 KS Eindhoven
The Netherlands
support@korsit.com
VAT: NL 857730824B01
CRN: 69094438