Dundle (DK) PRIVATLIVSPOLITIK

HosDundle (DK) ser vi med stor vigtighed på beskyttelsen af din personlige data. I denne privatlivserklæring har vi til hensigt at give klare og gennemsigtige oplysninger om, hvordan vi behandler dine personlige data.

Vi gør alt, hvad vi kan, for at sikre dit privatliv og behandler dine personlige data med stor omtanke. Under alle omstændigheder vil Dundle (DK) overholde gældende love og forskrifter, herunder den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Dette indebærer, at vi i det mindste vil:

 • Behandle dine personlige data i overensstemmelse med det formål, som du har indsendt dem til. Disse formål og typer af personlig data er beskrevet i denne privatlivserklæring;

 • Begrænse behandlingen af dine personlige data til de data, der er strengt nødvendige til de formål, de behandles til;

 • Spørge om din explicitte tilladelse, hvis vi har brug for denne til at behandle dine personlige data.

 • Tage passende tekniske og organisatoriske forholdsregler for at beskytte dine personlige data.

 • Afstå fra at videregive personlige data til tredjepart, medmindre dette er nødvendigt for udførelsen af de formål, de er indsendt til;

 • Være opmærksom på dine rettigheder vedrørende dine personlige data, informere dig om dem og respektere dem.

Dundle (DK) er ansvarlig for behandlingen af dine personlige data. Hvis du har spørgsmål til vores privatlivserklæring efter at have læst den, eller du gerne vil kontakte os omkring den, så kan du gøre dette ved hjælp af kontaktoplysningerne nederst i dette dokument.

Formål

Dundle (DK) behandler sine kunder og leverandørers personlige data til følgende formål:

 • At udføre købsaftalen, leveringen og betalingen;

 • Administrative formål;

 • Verificeringsformål til forebyggelse af tyveri, svig, hvidvaskning af penge, og finansiering af terrorisme, og for sikkerheden i Dundle (DK) systemer;

 • At sende nyhedsbreve til købere og andre interesserede personer;

 •  At indsamle statistik om hjemmesiden;

 • At gøre hjemmesiden nemmere at bruge;

 • At optimere kundetilfredsheden og købsoplevelsen;

 • Markedsanalyse og analyse af målgruppe;

 • Målrettet annoncering og for at komme med personaliserede tilbud.

Grunde

Personoplysningerne behandles af følgende grunde:

 • Behandlingen er nødvendig for gennemførelsen af aftalen, det vil sige købsaftalen med kunden;

 • Behandlingen er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, for eksempel til en kundeundersøgelse i henhold til den hollandske retsakt om hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme eller WWFT);

 • Behandling er nødvendig for at fremme Dundle (DK)' berettigede interesse i at sende nyhedsbreve til kunder og for at indsamle statistik om hjemmesiden;

 •  Datasubjektet har givet deres samtykke. Dette er for eksempel tilfældet, når de tilmelder sig nyhedsbreve;

 • Datasubjektet har givet deres samtykke til placeringen af Google Analytics (sporings-) cookies nævnt i cookie-baren.

Personoplysningernes art

Dundle (DK) kan behandle følgende oplysninger til de nævnte formål:

 • Kontaktens navn;

 • Kontaktens telefonnummer;

 •  Kontaktens e-mailadresse;

 •  IP-adresse og MAC-adresse;

 • Kopi af pas eller ID;

 • Kopi af kontoudtog;

 • Konto- og/eller kreditkortsoplysninger.

Derudover, men kun efter at have fået din tilladelse, kan vi bruge Google Analytics til at indsamle oplysninger om køn, alder, interesser, besøgte hjemmesider, hjemmesider, der vil blive besøgt, anvendt perifært udstyr, software-indstillinger og henvisnings-URL. 

Bevaringsperiode

Dundle (DK) opbevarer dine personlige data til ovennævnte behandling i de følgende perioder:

 • I 5 år efter lukning af købsaftalen;

 •  I 7 år efter udførelse af købsaftalen - alene med finansiel administration som formål;

 • Så længe det juridisk er påkrævet;

 • Så længe den interesserede person forbliver tilmeldt nyhedsbrevet;

 • I 6 måneder efter den seneste købsaftale med hensyn til nyhedsbrevet; eller

 • I 5 måneder, hvis det vedrører oplysninger, der er opnået gennem (sporings-) cookies fra Google Analytics.

Videregivelse til tredjepart

De data, du har givet os, kan muligvis gives til tredjepart, hvis dette er nødvendigt til de ovenfor beskrevne formål:

For eksempel ansætter vi tredjepart til at:

 • Lukke og udføre købsaftaler;

 •  Levere digitale produkter;

 • Betalingsbehandling;

 • Den (finansielle) administration;

 • Redigering/levering af nyhedsbrevet;

 • For at opdage og forhindre svig.

Vi videregiver kun personlige oplysninger til tredjepart, som vi har underskrevet en behandlingsaftale med. Naturligvis indeholder behandlingsaftalen de nødvendige ordninger for at sikre sikkerheden af dine data. Bortset fra dette videregiver vi ikke dine personlige data til tredjeparter, medmindre det er juridisk påkrævet og tilladt. Et eksempel på dette er, at politiet beder os om (personlige) data inden for rammerne af en efterforskning. I sådanne tilfælde er vi forpligtet til at samarbejde og overgive disse data, Vi kan også dele personlige data med tredjepart, hvis du giver os din skriftlige tilladelse til dette.

Vi bruger de personlige oplysninger, som vi indsamler for at kunne yde vores tjenester, til at opdage og forhindre svig. Vi deler disse oplysninger med Sift, en tredjeparts tjenesteudbyder for at hjælpe os med denne indsats. Hvis du vil vide mere om SIft, kan du se privatlivserklæringen for deres tjeneste.

Vi indsamler data ved hjælp af Google Analytics' (sporings-) cookies og deler dem med tredjepart. Du kan finde mere informationwww.policies.google.com/privacy.

Inden for EU/EØS

Vi giver personlige oplysninger til parter inden for det europæiske økonomiske samarbejde (EØS) eller i lande, sektorer, og/eller områder i lande, som Europa-kommissionen har truffet en tilstrækkelig beslutning i forhold til. I en sådan afgørelse bestemmer Europa-kommissionen om det pågældende land tilbyder et passende databeskyttelsesniveau. Der er også truffet en tilstrækkelig beslutning angående USA, men kun i det omfang den modtagende part har forpligtet sig til at overholde principperne i denne beslutning, også kaldet Privacy Shield.

Alle lande med en tilstrækkelig beslutning er anført på Europa-kommissionens hjemmeside.

Vi indsamler data ved hjælp af Google Analytics' (sporings-) cookies og overfører dem til USA.

Mindreårige

Vi behandler kun personoplysninger om mindreårige (personer under 16 år), hvis en forælder, værge eller juridisk repræsentant har givet skriftlig tilladelse til dette.

Sikkerhed

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske forholdsregler for at beskytte dine data mod ulovlig behandling. Disse foranstaltninger inkluderer følgende:

 • Alle personer, som har adgang til dine personlige oplysninger på vegne af Dundle (DK) er edsvist til hemmeligholdelse;

 • Vores systemer er beskyttet af et brugernavn og en kompleks adgangskodepolitik;

 • Vi foretager sikkerhedskopier for at kunne gendanne data i tilfælde af fysiske eller tekniske hændelser;

 • Vi tester og evaluerer regelmæssigt vores systemer og forholdsregler;

 • Vores ansatte er informeret  om vigtigheden af beskyttelsen af personlig data.

Rettigheder angående dine data

Du har ret til at inspicere de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig, og til at få dem rettet eller slettet. Du kan også gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data (eller en del heraf) af os eller en af vores ansatte. Du har også ret til at “blive glemt” og til at få den data, du har sendt os, overført til dig eller direkte til en tredjepart efter dit valg. Du har også ret til at nægte at blive underlagt automatisk individuel beslutningstagning, herunder profilering. Du har ret til begrænsning og til indsigelse. Har du brug for yderligere forklaring, kan du kontakte os eller se Data Protection Authority www.autoriteitpersoonsgegevens.nl for mere information. Vi kan bede dig om at identificere dig, inden vi accepterer din anmodning.

Hvis vi behandler dine personlige data baseret på din tilladelse, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde denne tilladelse.

Klager

Hvis du har klager over behandlingen af dine data, så kontakt os venligst direkte. Hvis vi ikke er i stand til at nå en gensidig aftale, er det naturligvis beklageligt. Du har altid ret til at indgive en klage til Data Protection Authority. Dette er tilsynsmyndigheden inden for privatlivsbeskyttelse.

COOKIE-POLITIk

PayPalVISA / Mastercard / AMEXSMS Payment (DaoPay)Apple PayCarte BancaireCashlib
 • Help Center
 • Your Order History
 • Returpolitik
 • Complaint Policy
 • Kontakt os